SP Svoboda
Poptávka Zateplování Stavby Elastolith Projekce

1. Jako první krok před zateplením fasády dojde k montáži rámového lešení okolo domu v potřebném rozsahu

2. Následuje demontáž všech prvků, které by bránily provedení prací při zateplení. Jedná se například o okenní parapety, hromosvody a o dešťové svody, které přeinstalujeme tak, aby i nadále plnily svou funkci. Dále popřípadě upravíme na požadovanou délku odvětrání od digetsoře a různých větracích průduchů.

3. Následně bude proveden penetrační nátěr všech částí plochy fasády určených k zateplení. Penetrační nátěr je potřebný ke spojení mezi podkladní a lepící vrstvou.

4. Následuje montáž zakladacích soklových lišt. Ty osadíme po obvodu domu všude tam, kde budeme lepit izolant. K jejich montáži použijeme vymezovací podložky, spojky soklových lišt a natloukací hmoždinky.

5. Dalším krokem je lepení izolantu pomocí lepícího tmelu, který naneseme na zadní stranu desky ve formě terčů nebo pásů. Tepelný izolant lepíme vždy od spoda nahoru od zakladacích lišt a to ve vodorovných řadách na vazbu.

6. Desky jsou dále kotveny talířovými hmoždinkami o příslušné délce. Hmoždinky zajistí stálý přítlak izolačních desek na lepící tmel. Aplikuje se vždy minimálně 6 kusů hmoždinek na 1 metr čtverečný. Hmoždinky svojí funkcí zamezí nadzvednutí vůči povrchu podkladu. K tomuto by mohlo dojít vlivem sání či teplotnímu vlivu a následné deformace a také se zamezí smykovému posunutí izolantu.

7. Následuje přebroušení celé plochy izolantu do roviny tak, aby vznikla rovná a souvislá plocha

8. Dalším krokem je montáž profilů do okenních ostění. Ty se lepí na rám okna lepící stranou a díky své dilatační pěnové vrstvě zamezují vypraskávání finální omítky mezi samotnou fasádou a okením rámem.

9. Úprava nároží a podhledů bude provedeno pomocí rohových lišt, které zajistí pevné spojení s další ochranou vrstvou a také chrání nejvíce namáhaná místa proti poškození tzn. všechny rohy kromě spodní hrany, kde je umístěna zakladací lišta.

10. Plocha bude tmelena krycí stěrkovou hmotou. Tu provádíme dle potřeby ale vždy v minimální a používané vrstvě o síle 2-5mm. Stěrku provádíme směrem od shora dolů. Tato stěrková hmota zajistí spolupůsobení vrstvy izolantu s výstužnou tkaninou a povrchovou úpravou nové fasády.

11. Výstužná tkanina se vtlačí do stěrkové hmoty. Tkanina musí být s obou stran zakryta stěrkovou hmotou. Při napojování jednotlivých pásů výstužné tkaniny musí dojít k překrytí minimálně 10cm. Na zvláště namáhaných místech fasády provádíme dvojnásobné překrytí.

12. Po dozrání výstužné vrstvy se aplikuje druhá vrstva stěrkové hmoty.

13. Po důkladném vyschnutí stěrkové hmoty nanášíme penetrační nátěr určený jako soudržný podklad pro finální omítku.

14. Poté provedeme osazení nových okenních parapetů a jejich případné dotmelení.

15. Konečným krokem je povrchová úprava finální omítkou.


<< zpět

Roman Svoboda

Mobil:
724 677 487

E-mail:
sp-svoboda@seznam.cz

zelená úsporám