SP Svoboda
Poptávka Zateplování Stavby Elastolith Projekce

Při prvotním setkání nám záleží na přínosu samotné schůzky, která Vám zaručeně objasní problematiku zateplování fasád a při které se budeme pečlivě zabývat Vašim požadavkům a dotazům, abychom dosáhli nejefektivnějšího řešení. Je pro nás důležité, aby jste po ukončení této schůzky měli opravdu jasno i v nejmenších detajlech řešení při zateplování Vaší fasády.

 

JAK BUDE SCHŮZKA PROBÍHAT?

  • na základě Poptávky na našich stránkách nebo po telefonické domluvě si společně stanovíme termín osobní schůzky. Tato schůzka je bez závazků a nebude Vás nic stát

  • v předem dohodnutém termínu osobně přijedeme na místo stavby

  • provedeme zaměření objektu a všech částí týkajících se předmětu poptávky, abychom zjistili skutečnou plochu fasády nutnou k výpočtu potřeby materiálu

  • dále Vám podrobně vysvětlíme, jaké budou použity materiály při jednotlivých krocích při zateplení Vaší fasády

  • upřesníme si parametry kompletního použitého materiálu což je například typ a síla izolantu, druh lepící a stěrkové hmoty, kotevní plán, typ povrchové úpravy fasády

  • na základě zaměření a ujasnění použitývh materiálů Vám bezplatně zpracujeme cenovou nabídku a podrobný technologický postup prací, podle kterého budete moci sami kontrolovat průběh prací. Toto vše bude opět zpracováno zdarma a co v nejkratší době doručeno do Vašich rukou

  • v případě zájmu s Vámi bude sepsána Smlouva o Dílo, která bude obsahovat všechny náležitosti včetně termínu realizace a ceny, která se nebude dále navyšovat

  • v den začátku realizace společně podepíšeme Protokol o předání a převzetí staveniště a Stavební deník

  • po dokončení zateplení fasády podepíšeme Protokol o předání a převzetí díla

  • dále Vám předáme Stavební deník a tímto okamžikem začíná běžet záruční doba 60 měsíců

<< zpět

Roman Svoboda

Mobil:
724 677 487

E-mail:
sp-svoboda@seznam.cz

zelená úsporám